Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Vědomostní olympiáda 2016

Vyhlašujeme XII. ročník soutěže o zvyšování odborných znalostí učňovského dorostu doporučené MŠMT ČR.

Koncepce soutěže byla na základě připomínek ze strany pedagogů upravena následovně. Soutěž je určena žákům třetích, případně druhých ročníků SOŠ, SOU a U v oboru topenář – instalatér. Soutěže se může účastnit pouze žák, který nemá ukončené žádné jiné středoškolské vzdělání a soutěže se může zúčastnit pouze jedenkrát.

Více informací
Přihláška
Přihlášky – základní kolo 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.