Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Vítězové XIV. ročníku Vědomostní olympiády a soutěže odborných dovedností XXI. ročníku Učeň instalatér Cechu topenářů a instalatérů České republiky přebírali v Praze ocenění

Sídlo Hospodářské komory ČR v Praze, pátek 11. května dopoledne. Do vyzdobeného sálu přichází prezident komory Ing. Vladimír Dlouhý CSc. Vítá přítomné učně-vítěze, jejich pedagogy, rodiče a také generální a hlavní partnery obou soutěží.

XIV. ročník Vědomostní olympiády a XXI. ročník soutěže odborných dovedností Učeň instalatér. Obě tyto soutěže měly také letos dva vrcholy, v Brně a v Praze. Na Stavebních veletrzích, kde finále obou soutěží lákalo návštěvníky a doplňovalo doprovodný program a v Praze žáci obou soutěží přebírali ocenění v sále Hospodářské komory.

Po úvodním slovu prezidenta Hospodářské komory ČR a zdravicích Evy Svobodové, MBA, generální ředitelky Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR a viceprezidentky Cechu topenářů a instalatérů ČR a ředitelky TZB-info a ESTAV.CZ Ing. Dagmar Kopačkové, Ph.D., předával prezident Hospodářské komory ČR spolu s generálními partnery ocenění vítězům.Před předáním diplomů, křišťálů a věcných cen Ing. Vladimír Dlouhý, CSc. prezident HK ČR přivítal všechny účastníky a v úvodu sdělil, že měl akutní nabídku pracovní schůzky se zástupci renomované advokátní kanceláře právě na tuto hodinu, ale odmítl vzhledem k akci Cechu topenářů a instalatérů ČR. „Oni také pochopili, že je nedostatek řemeslníků. Musíme si učňovskou mládež pěstovat,“ prohlásil prezident Dlouhý. Poděkoval všem, kteří se zasloužili o průběh obou soutěží. „Musíme dát mladé generaci jasně najevo, že si vážíme těch, kteří vstupují do vzdělávacího procesu v segmentu učňovského vzdělávání řemeslných zručností. Neméně důležité je samozřejmě také nabytí základních teoretických znalostí,“ řekl Dlouhý. Vyjádřil potěšení nad kvalitou a významem sponzorských firem. Jmenoval Monetu Money Bank a obecně firmy z hlediska sanitární techniky.

Eva Svobodová, generální ředitelka Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, oceněným vítězům řekla, že si vybrali dobré řemeslo. „Je vás málo na trhu. A pokud jako mladí samozřejmě umíte i nové technologie, tak to je obrovská budoucnost, protože nás čeká řemeslo čtyři nula. Dnes máme všechno čtyři nula, třeba i služby pro chytré domácnosti, chytré budovy,“ uvedla Svobodová. S úsměvem dodala, že by si chlapci měli napříště vzít ke slavnostnímu předávání cen své slečny, aby jim pomohly vše odnést. Skutečně si museli vítězové navzájem pomáhat s přenesením darovaných předmětů na své stoly.

Dagmar Kopačková, viceprezidentka Cechu topenářů a instalatérů ČR a ředitelka TZB-info a ESTAV.CZ. sdělila, že zastupuje nepřítomného prezidenta cechu Bohuslava Hamroziho. Zdůraznila, že cech si váží iniciativy pedagogů, kteří vedou své žáky až ke znalostem, které umožnily nejlepší umístění v tak náročných soutěžích. Ocenila vítěze za to, že „do toho šli“, protože, jak podotkla, „mohli jste klidně sedět v lavicích a točit palci, nakonec byste výuční list nebo maturitní vysvědčení dostali, ale vy jste udělali něco navíc. Vážíme si toho a oceňujeme vás.“

Jak vypadají obě prestižní soutěže
Celorepubliková soutěž Vědomostní olympiáda 2018 se konala v letošním roce již po čtrnácté a do základního kola se probojovalo celkem 99 žáků ze středních odborných škol a středních odborných učilišť v rámci dvanácti krajů. Soutěž se uskutečnila formou testů, soutěžící odpovídali na vygenerovaných 60 otázek z Učňovské knižnice „Souhrn otázek a odpovědí pro instalatéry“ určené pro I., II., III., ročníky středních odborných škol a středních odborných učilišť vydané Cechem topenářů a instalatérů České republiky.
Jedenáct žáků, vítězů krajského kola, postoupilo do finále Vědomostní olympiády, které se konalo 27. dubna 2018 v rámci doprovodného programu Stavebních veletrhů v Brně. Účelem této soutěže je podpořit soutěživost mezi žáky, zvyšování a vyrovnání úrovně výuky na jednotlivých školách a pomoci školám ve vybavení moderními učebními pomůckami.

Soutěž odborných dovedností Učeň instalatér vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Pořadatelem a odborným garantem soutěže je Cech topenářů a instalatérů České republiky. Organizátorem již tradičně bývá zmíněná Střední škola polytechnická Brno, Jílová, p. o., pod vedením ředitele Ing. Andrzeje Bartośe. Právě díky usilovné práci organizátorů má soutěž i zahraniční účast. Účastníky soutěže byli žáci třetího ročníku středních odborných škol z celé České republiky. Soutěžili jak z teoretických znalostí, tak ze všech částí obsažených v oboru instalatér v praktické části: instalace vody, kanalizace, plynu a topných systémů. „Zkrátka byla to komplexní zkouška budoucích instalatérů, skutečná generálka před závěrečnými zkouškami,“ prohlásil moderátor po předání všech ocenění.
Záštitu udělily Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Hospodářská komora České republiky a Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR.

Moderátor Adam Kuřica představil generální partnery Vědomostní olympiády i soutěže Učeň instalatér. Prvně jmenovanou byla společnost s r. o. Kermi, která je jedním z největších zaměstnavatelů v okrese Tachov. Kermi je členem holdingu AFG Ar-bonia-Forster AG a patří k předním evropským dodavatelům v oboru vytápění a sprchových koutů s více než 50letou historií.
KORADO, a. s., je dynamická česká společnost s nadnárodní majetkovou účastí a patří mezi přední světové výrobce ocelových otopných těles. Její filozofií je nabídnout kompletní systémové řešení pro vytápění a uspokojit požadavky i těch nejnáročnějších zákazníků.
MONETA Money Bank – banka která navazuje na stabilitu a důvěryhodnost GE Money Bank. S novým názvem získala opravdovou, silnou a jednoznačně rozpoznatelnou identitu coby česká bankovní instituce. V komerčním segmentu se banka zaměřuje svými finančními službami především na živnostníky včetně svobodných povolání a na malé a střední firmy.

Ptáček – velkoobchod, a. s., je česká, dynamicky se rozvíjející společnost. Je největším odbor-ným velkoobchodem v oblasti TOPENÍ – PLYN – VODA – INŽENÝRSKÉ SÍTĚ – SANITA. Od svého založení v roce 1992 nabízí prodej ve stále se rozšiřující síti poboček po celé České republice a na Slovensku.
GEBERIT. Celosvětově působící Geberit Group je evropskou jedničkou v oblasti hygienických výrobků. Geberit funguje jako integrovaná skupina s velmi silnou místní přítomností ve většině evropských zemí, které poskytují přidanou jedinečnou hodnotu, pokud jde o technologie a koupelnové sanitární keramiky.

Generálním mediálním partnerem Vědomostní olympiády je TZB-info a ESTAV.CZ. , internetový portál pro stavebnictví, technické zařízení budov a úspory energií. Je primárně určen pro profesionály, techniky, facility management a investory. Je sesterským portálem ESTAV.cz, určeným pro širokou stavební veřejnost.

Hlavním partnerem obou soutěží byly dvě významné společnosti. Veletrhy Brno, a. s. , renomovaná vedoucí veletržní správa ve střední Evropě a firma Hansgrohe CS, s.r.o. , která působí na českém a slovenském trhu již přes dvacet let a je dceřinou společností německé firmy, která patří v oboru výrobců sanitární techniky ke světové špičce. Do portfolia výrobků patří koupelnové a kuchyňské baterie, sprchy a nově i kuchyňské dřezy. Soutěž Učeň instalatér podporuje jako jeden z hlavních sponzorů více než deset let a spolupracuje pravidelně formou školení s učilišti z celé země.

Po představení partnerů převzali Vladimír Dlouhý a Eva Svobodová z rukou viceprezidenty CTI ČR Dagmar Kopačkové zlaté plakety za udělení záštity nad oběma prestižními soutěžemi. Stejné pocty se dostalo také organizující Střední škole polytechnické v Brně, Jílová.

Zlatou plaketu také převzali zástupci generálních a hlavních partnerů obou soutěží. David Procházka za Kermi, s. r. o., Ing. Vlastimil Mikeš za Korado, a. s., Ing. Jana Hrubá-Rypová za Moneta Money Bank, Ing. Martin Videczký za Stavební veletrhy Brno, Ing. Zdeněk Ptáček za akciovou společnost Ptáček – velkoobchod., Radka Nováková za Hansgrohe CS.
Zlatou plaketu převzala za hlavní mediální partnerství Dagmar Kopačková, ředitelka internetového portálu TZB-info a ESTAV.CZ.

Kdo převzal ocenění za skvělé výsledky

Diplomy, křišťál a věcné ceny od sponzorů za umístění v celorepublikové soutěži XIV. ročníku Vědomostní olympiáda předávali Vladimír Dlouhý, Eva Svobodová, Dagmar Kopačková, David Procházka, Vlastimil Mikeš a Jana Hrubá-Rypová.

Třetí místo získal Robin Szarka ze Střední školy řemesel, Frýdek Místek. Dosáhl výsledku 56 bodů ze 60 možných. Doprovázel ho učitel odborného výcviku Adam Papala.Druhé místo získal Michal Skácel ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov. Jeho zisk činil 58 bodů ze 60 možných.


První místo náleží Ondřeji Staňkovi rovněž ze Střední školy řemesel, Frýdek Místek. Získal také 58 bodů ze 60 možných, jenže v rekordním času 4:28 minut. Pro srovnání – Michal Skácel na druhém místě dosáhl stejného výsledku za 11:42 minut. V soutěži odpovídali na otázky z teoretické části v oblasti vytápění, instalace vody a kanalizace, plynárenství, stavební konstrukce.


Adam Papala učitel odborného výcviku ze Střední školy řemesel, Frýdek Místek, převzal věcné ceny a především Pohár Ing. Vlastimila Valenty, zakladatele Vědomostní olympiády. Pohár je udělován škole, ze které vzejde vítěz vědomostní olympiády. A z Frýdku Místku pocházejí letos hned dva vítězové – na prvním a třetím místě.

Ceny za vítězství ve XXI. ročníku soutěže odborných dovedností Učeň instalatér

předávali Vladimír Dlouhý, Eva Svobodová, Dagmar Kopačková a také ředitel Stavebních veletrhů Brno Ing. Martin Videczký. Vítězové obdrželi osvědčení, křišťály, pamětní listiny a věcné ceny.

Třetí místo vybojoval opět Robin Szarka ze Střední školy řemesel Frýdek Místek, získal 718 bodů.Druhé místo patří Janu Smejkalovi ze Střední školy stavební Jihlava, získal 727 bodů.Prvenství obhájil David Šimek ze Středního odborného učiliště Uherský Brod, získal 746 bodů. Všichni soutěžili jako učni třetího ročníku ve všech částech obsažených v oboru instalatér v praktické i teoretické části instalace vody, plynu a topných systémů.Po slavnosti jsme oslovili některé z oceněných. Ondřej Staněkze Střední školy řemesel, Frýdek Místek, zaujal všechny zúčastněné svým rekordním časem 4:28 minut ve Vědomostní olympiádě. K instalatérskému řemeslu se dostal docela prostě – ještě jako žák základní školy se zúčastnil exkurze na své budoucí učiliště. Hned byl zaujat výkladem i prostředím a rozhodl se. Předtím neměl žádnou konkrétní představu o své budoucnosti. Plánuje složit maturitní zkoušku a získat výuční list oboru elektrikář.
David Šimek ze Středního odborného učiliště Uherský Brod byl absolutním vítězem XXI. ročníku soutěže odborných dovedností Učeň instalatér. „Chtěl jsem na zedníka, ale otec, který pracuje v tomto řemesle, mně to vymlouval, prý se moc nadřu. Doporučil mně instalatéra. Taky jsem uvažoval o automechanikovi, už jsem si podal přihlášku, jenže jsem si uvědomil, že pro založení vlastní firmy bych potřeboval vysoký kapitál do začátku. Ale nelituju, že jsem nakonec zvolil instalatéra, je to skvělý obor,“ svěřil se. Už se také přihlásil na dvouleté studium oboru elektrikář.
Michal Skácel ze Střední odborné školy a Středního odborného učiliště Vyškov skončil ve Vědomostní olympiádě jako druhý. Je zhruba o dva roky starší než jeho kolegové, protože má za sebou již čtyřleté studium maturitního oboru stavebnictví, teprve potom se vyučil instalatérem. K řemeslu se dostal fakticky přímočaře – otec dělá mistra na zmíněné vyškovské škole a učilišti. Michal nejdříve zkusí dva roky praxe a potom se rozhodne, co dál. Studium oboru elektrikář, který instalatéři nejčastěji volí, nehodlá absolvovat, má bohaté znalosti ze čtyřletého studia.
Robin Szarka ze Střední školy řemesel, Frýdek Místek, skončil na třetí příčce v obou soutěžích. Obor instalatér mu doporučila matka, hned od začátku byl spokojen, baví ho učení i praxe. Za nejnáročnější na oboru považuje, jako ostatně většina dotazovaných, svařování kovů. A také získávání odborných znalostí. Nehodlá už dále studovat, má vybranou firmu, kde bude pracovat.
Jana Smejkala ze Střední školy stavební Jihlava, jenž skončil v soutěži odborných dovedností Učeň instalatér jako druhý, jsme náhodně oslovili již v Brně na celostátním finále soutěže, ještě před vyhlášením výsledků. Obor instalatér považuje za jeden z nejnáročnějších. Může srovnávat, otec je malíř, strýc elektrikář, děda zedník. Vzhledem k získaným vědomostem plánuje složit maturitní zkoušku a poté získat výuční list v oboru, jak jinak, elektrikář. Všichni oslovení mladí pánové si již vyzkoušeli své řemeslo v praxi u kamarádů, známých i v rodině.
Milan Koten, zástupce ředitele Střední školy stavební Jihlava, sdělil, že jsou jediná škola v republice, která ve výuce učebních oborů střídá teorii s praxí po dvou a půlměsíčních cyklech, zatímco jinde střídají po jednom či dvou týdnech. Má to výhodu zejména pro učně druhých a třetích ročníků, kteří pracují ve firmách na reálných zakázkách. A pokud pracují kontinuálně delší dobu, tedy zhruba deset týdnů, mohou zakázky lépe dokončit než při kratším cyklu, uvedl Koten.

foto: Mgr. Jan Trojan
zpráva CTI ČR

Více informací… 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.