Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Výstava Infotherma 2020

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky,

ve dnech 20. až 23. ledna 2020 se na Výstavišti Černá louka v Ostravě se uskuteční již 27. pokračování Infothermy, tradičně věnované vytápění, úsporám energií a smysluplnému využívání obnovitelných zdrojů v malých a středních objektech. V České republice se jedná o největší takto specializovanou výstavu, kde jsou zastoupeny evropské a světové značky výrobků a produktů. Výstava se snaží mapovat technický pokrok a stává se místem každoročního setkávání odborné veřejnosti, vystavovatelů a návštěvníků.

Součástí výstavy je odborný doprovodný program, vstupní expozice „Dům plný energie a informací“ a internetová soutěž „Top výrobky vystavovatelů Infothermy 2020“.

Cech topenářů a instalatérů České republiky jako odborný partner této výstavy poskytuje poradenské služby v oboru vytápění, zdravotně technické instalace, plynu, vzduchotechniky, obnovitelných zdrojů a energetiky http://www.infotherma.cz/poradenske-stredisko/ v termínu od 20 ledna – 23. ledna 2020, Pavilon : NA2 – číslo stánku 308 – ZOBRAZIT MAPU (SHOW MAP)

Srdečně jste také zváni do konferenčního centra na seminář pořádaný CTI ČR dne 21.1.2020 od 10.00 – 13.00 hodin http://www.infotherma.cz/odborny-doprovodny-program-infotherma-2020/

Při slavnostním zahájení výstavy INFOTHERMA 2020 cech zástupcům SOŠ a SOU Moravskoslezského kraje předá žákům prvních ročníků v oboru Instalatér, MIEZ, TZB, průkazy JUNIOR INSTALATÉR – TOPENÁŘ CTI ČR (JIT), JUNIOR-TZB CTI ČR (JTZB), JUNIOR-MIEZ CTI ČR (JMIEZ) pro volný vstup na vzdělávací, společenské a sportovní akce pořádané Cechem topenářů a instalatérů České republiky. Držitelé (žáci) těchto průkazů se mohou zdarma účastnit seminářů, školení, konferencí pro odbornou veřejnost, seznámit se s novými technologiemi a v neposlední řadě to vede žáky k motivaci spolupracovat s budoucími zaměstnavateli s jasnou perspektivou budoucího uplatnění.

Členům cechu nabízíme i možnost partnerské účasti na stánku CTI ČR v rámci poradenských služeb při doprovodném programu výstavy INFOTHERMA 2020.

Výstava bude opět prostorem pro setkání všech, kteří se zajímají o vytápění a úspory energií v malých a středních objektech.

V případě podání informací mne neváhejte kontaktovat.

Těšíme se na setkání s Vámi.

Pozvánka
Doprovodný program 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.