Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

XV. Vědomostní olympiáda 2019

Vážená paní ředitelko, Vážený pane řediteli,

dovoluji si Vás oslovit v novém školním roce 2018/2019 a zaslat Vám přihlášku do soutěže XV. ročníku Vědomostní olympiády kde si Vaši žáci porovnají svoje vědomosti s jinými soutěžícími v krajských kolech nebo ve finále. Cílem XV. ročníku soutěže „Vědomostní olympiády 2019“ je podpořit soutěživost a zvyšování odborných znalostí učňovského dorostu, opakování učiva před závěrečn7mi zkouškami třetích ročníků a také užší spolupráce členských firem.

XV. ročník soutěže „Vědomostní olympiáda“ se koná za odborné garance Bohuslava Hamroziho, prezidenta CTI ČR, Ing. Andrzeje Bartośe, předsedy sekce CTI ČR „Vzdělávání“, doc. Ing. Aleše Rubiny Ph.D., Ing. Jakuba Vrány, Ph.D., zástupců Vysokého učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB.

Pod záštitou: Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Hospodářské komory ČR, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavební, Ústav TZB.

Generální partneři: KORADO, a.s., Kermi, s.r.o., Tzb Info, ESTAV.cz

Generálním mediálním partnerem této vědomostní soutěže je Ing. Dagmar Kopačková, Ph.D., viceprezidentka CTI ČR a ředitelka portálu TZB-info. Soutěž podpoří ve všech kolech zveřejněním informací i medailonků vítězů a drobnými dárkovými předměty. Pro vítěznou školu opět připraví atraktivní věcnou cenu, která bude škole sloužit v provozu, ale lze ji samozřejmě používat i v rámci výuky.

Soutěž je určena žákům třetích, případně druhých ročníků SOU a SOŠ v oboru instalatér.
Soutěžní otázky (studijní materiál) vychází ze znalostí probraného učiva dle osnov které jsou zpracovány ve vydané publikaci CTI ČR pod názvem Souhrn otázek a odpovědí pro instalatéry I. II. a částečně III. ročník SOŠ a SOU a další doplňující odborné otázky z oboru instalatérství a topenářství budou zpracované ve spolupráci s partnery soutěže a odbornými garanty.

Vědomostní olympiáda bude tříkolová: základní kola, krajská kola a kolo celorepublikové.

Základní kola se uskuteční v rámci jednotlivých, přihlášených SOU a SOŠ. Základní kolo se uskuteční do konce ledna 2019. Do krajského kola postoupí dva nejúspěšnější žáci z přihlášeného učiliště (prosím do přiložených formulářů uvádějte i náhradníka).

Krajská kola neproběhnou elektronicky a souběžně se soutěží Učeň instalatér ale formou písemných testů na centrech krajských škol za účasti partnerů členů CTI ČR a nově budou pozvání zástupci profesních firem i z řad nečlenů CTI ČR. Plánovaný termín krajských kol březen-duben 2019, podrobné instrukce Vám budou zaslány a zveřejněny na stránkách www.cechtop.cz až po uzavření základního kola VO 2019.

Celorepublikové kolo, vlastní finále soutěže se uskuteční na Vysokém učením technickém v Brně koncem dubna 2019.

Slavnostní předání cen vítězům soutěže XV. ročníku Vědomostní olympiády 2019 se bude konat v aule Vysokého učení technického v Brně včetně doprovodného programu za přítomnosti představitelů MŠMT ČR, HK ČR, VUT v Brně, AMSP ČR, prezidenta CTI ČR, generálních partnerů a hlavních partnerů, zástupců škol a rodičů.

Posílám Vám přihlášku školy do soutěže VX. ročníku VO 2019 a formulář výsledků základního kola soutěže.
Přihlášku školy zašlete do 15.1.2019, Vyplněný formulář výsledků základního kola zašlete do 31.ledna 2019 na cti@cechtop.cz

S přáním krásného a úspěšného NOVÉHO ROKU 2019!

Těším se na setkání a spolupráci s Vámi

Přihláška
Výsledky základního kola VO 2019
Otázky a odpovědi 1
Otázky a odpovědi 2
Otázky a odpovědi 3 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.