Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Závěrečná zpráva soutěže „UČEŇ INSTALATÉR 2015″

Soutěž Učeň instalatér vznikla před osmnácti lety původně jako soutěž krajská, ve druhém roce jako soutěž regionální a od školního roku 1999/2000 jako soutěž celostátní.
U zrodu soutěže stála dohoda mezi CTI ČR se sídlem v Brně a SŠ polytechnickou, Brno, Jílová 36g.
Dohoda vycházela z velké náročnosti oboru instalatér, který zvláště po roce 1990 zaznamenal obrovský skok jak u použitých materiálů, tak v technologiích provedení jednotlivých systémů. Společně s Cechem topenářů a instalatérů ČR se hledala cesta, jak tyto změny co nejrychleji zavést do učebních plánů, jak přinutit jednotlivé školy, aby se nových technologií nebály a jednou z forem, která byla zvolena, je celostátní soutěž, která sjednotila úrovně jednotlivých škol a zvláště úroveň budoucích instalatérů.

Závěrečná zpráva
Výsledky
VÍCE INFORMACÍ A FOTOGRAFIÍ    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.