Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací

Vážení členové Cechu topenářů a instalatérů České republiky, dovolujeme si vás pozvat dne 26.5.2021/Brno na odborný kurz Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací.

Odborný kurz pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky ve spolupráci s TZB-info a sekcí Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí.

Kurz je zařazen do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, účast je hodnocena 1 kreditním bodem ČKAIT a je zařazena do programu Pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání certifikace CTI ČR, účast je hodnocena 2 kredit. body CTI ČR.

odborný garant: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB VUT Brno

Zkoušení kanalizace

Zkoušení kanalizace vodou není problém a je podrobně popsáno v normě na svodné potrubí. Zkoušení připojovacího a odpadního potrubí je problematické. V národní normě je stanovena tato zkouška pouze na vyžádání. Pokud investor vyžaduje, montážní firma stanoví cenu této zkoušky.

Zkoušení vnitřních vodovodů

Je třeba rozebrat praxi a legislativu při zkoušení pro nový vnitřní vodovod, rozšíření vnitřního vodovodu, rekonstrukce nebo výměna části vnitřního vodovodu, opravy vnitřního vodovodu a odlišnosti materiálů. Z důvodů možných odlišností a různé praxe se doporučuje, aby způsob provedení tlakové zkoušky byl uveden ve smlouvě (pokud není podrobný popis provedení tlakové zkoušky uveden v projektové dokumentaci, pouhý odkaz na ČSN není dostačující, aby se zabránilo případným sporům s objednatelem.CTI ČR, TZB-info, STP

Pozvánka a přihláška je součástí této zprávy.

Těšíme se na setkání s Vámi

Pozvánka
Závazná přihláška 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.