Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací

Odborný kurz pořádá Cech topenářů a instalatérů České republiky ve spolupráci s TZB-info a sekcí Zdravotní a průmyslové instalace Společnosti pro techniku prostředí. Kurz je zařazen do programu celoživotního vzdělávání členů ČKAIT, účast je hodnocena kreditními body ČKAIT a hodnocena 5 body Pravidelných odborných zdokonalovacích školení pro uznání certifikace CTI ČR „Technik CTI ČR pro zkoušení vnitřního vodovodu a vnitřní kanalizace č. j.: VK 978-80-2019“

3. 9. 2019 Brno / 10. 9. 2019 Praha

odborný garant: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Ústav TZB VUT Brno

Poděkování společnosti E S L, a.s. za zapůjčení zkušebních panelů

Zkoušení vnitřní kanalizace

Zkoušení vnitřní kanalizace vodou (zejména svodného potrubí) není problém a je podrobně popsáno v normě pro vnitřní kanalizaci. Zkoušení připojovacího a odpadního potrubí je problematické. V národní normě je stanovena tato zkouška pouze na vyžádání. Pokud ji investor vyžaduje, montážní firma stanoví cenu této zkoušky.

Zkoušení vnitřních vodovodů

Bude rozebrána praxe a předpisy při zkoušení pro nový vnitřní vodovod, rozšíření vnitřního vodovodu, rekonstrukci nebo výměnu části vnitřního vodovodu, opravy vnitřního vodovodu a odlišnosti podle materiálů potrubí. Z důvodů možných odlišností a různé praxe se doporučuje, aby způsob provedení tlakové zkoušky byl uveden ve smlouvě (pokud není podrobný popis provedení tlakové zkoušky uveden v projektové dokumentaci), pouhý odkaz na ČSN není dostačující, aby se zabránilo případným sporům s objednatelem.

Pozvánka s programem a přihláškou na odborný kurz Zkoušení vnitřních vodovodů a vnitřních kanalizací je součástí této zprávy. Uzávěrka přihlášek obou termínů je do 20 srpna 2019.

V případě doplňujících informací nás neváhejte kontaktovat.

Pozvánka a program
Závazná přihláška 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.