Cech topenářů a instalatérů České republiky
autorizované společenstvo
Hudcova 424/56B, 621 00 Brno • tel./fax: 541 120 565 • e-mail: cti@cechtop.cz

Značka Garantovaná CTI ČR

Představujeme vám novou aktivitu cechu. Je jí přidělování známky kvality „Kvalita Garantovaná CTI ČR“, a to na časově omezené období na základě Licenční smlouvy o užití loga (známky kvality).

V období od 1.5. do 15.6.2016 můžete požádat cech o propůjčení této známky kvality pro území České republiky. Komise složená z odborníků cechu posoudí vlastnosti dokládané žadatelem a
rozhodne o udělení či neudělení známky kvality. Protože po představení této známky kvality na Stavebním veletrhu v Brně máme signalizován značný zájem o propůjčení této známky, bude cech
žadatele informovat o termínu rozhodnutí a dalším postupu, a to po datu ukončení přijímání žádostí.

Přihlášky do 15.6.2016

Žádosti zasílejte na: Cech topenářů a instalatérů České republiky, Hudcova 424/56B, 621 00 Brno

nebo elektronicky na cti@cechtop.cz

Více informací… 

    
PŘIHLÁŠENÍ ČLENŮ

    Ochrana osobních údajů                             Copyright 2013 Cech topenářů a instalatérů České republiky, z.s.